ההצעה שלנו

 ההתקשרות איתנו תהיהמהשלב הראשון של מוכנות הדיירים לביצוע הפרויקט.

                

משרדנו ילווה את הדיירים בכל התהליך , החל מהכנתהסכם בין הדיירים בינם לבין עצמם ובין הדיירים למשרדנו,

בהמשך נפנה לקבלנים וחברות בנייה לקבלת הצעותאשר יבחנו על ידנו בשיתוף עם נציגות הבניין.

כאשר תבחר הצעה כל שהיא , עורך דין מטעמנו ילווהאת הדיירים ויבחן את ההיבטים המשפטיים אשר בחוזה בין הקבלן לדיירים.

כאשר תתחיל הבנייה מהנדס מטעמנו יפקח על העבודותעד סיום עבודות הבנייה.

 

אנחנו מלווים אתהדיירים מתחילת הדרך ועד סיום עבודות הבנייה.